سایت جدید تشکیلات کارگران انترناسیونالیست با چهره‌ای نو و مجموعه‌ای از متون و ادبیات کارگران انترناسیونالیست بزودی در دسترس علاقه مندان به جنبش کارگری قرار خواهد گرفت.