admin@domain.com 011 322 44 56 Monday - Friday 10 AM - 8 PM

این صفحه در دست کار بوده و بزودی فعال خواهد شد

این صفحه در دست کار بوده و بزودی فعال خواهد شد

سایت جدید تشکیلات کارگران انترناسیونالیست با چهره‌ای نو و مجموعه‌ای از متون و ادبیات کارگران انترناسیونالیست بزودی در دسترس علاقه مندان به جنبش کارگری قرار خواهد گرفت.

MORE ...

تداوم مبارزات کارگران هفت تپه

تداوم مبارزات کارگران هفت تپه

تداوم مبارزات کارگران هفت تپهمبارزه کارگران هفت تپه همچنان ادامه دارد. سندیکای کارگران هفت تپه در مقابل فشارهای کمرشکن دستگاه امنیتی و عناصر خودفروخته، همچنان پابرجا ایستاده است. هر کارگر مبارزی میداند که وجود همکارانی که بدل به صدای جمع شده و صف آنان را متحد میسازد، چه نقش تعیین کننده‌ای در تداوم مبارزه کارگری […]

MORE ...

زنده باد سنت مبارزاتی و انترناسیونالیستی اول ماه مه

زنده باد سنت مبارزاتی و انترناسیونالیستی اول ماه مه

  «کارگران بپا خیزید، جنگ طبقات آغاز شده است!». این جملات آغازین فراخوان یک روزنامه کارگری شیکاگو برای تجمع اعتراضی سوم و چهارم ماه مه ۱۸۸۶ بود. در آن سالها، جنگ طبقات براستی نیز از اروپا به استرالیا و سپس به آمریکا رسیده بود. در چنین شرایطی بود که کارگران مهاجر شیکاگو بعنوان پرچمداران سنت […]

MORE ...

زنده باد جنبش سوسیالیستی هشت مارس

زنده باد جنبش سوسیالیستی هشت مارس

پرچم روز زن بوسیله زنان کارگر و سوسیالیست به اهتراز درآمد. پرچمی که با هدف نشان دادن جایگاه مهم زنان در مبارزه علیه بیعدالتی و استثمار افراشته شد. اما بعد از تحمیل شکست‌های تاریخی بر جنبش کارگری، ماهیت این روز دستخوش تغییر گشت. اکنون، هرساله در چنین روزی، دو صدای مختلف، از دو جبهه متفاوت، […]

MORE ...